CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

 

SỐ TK BIDV: 51010000731981
VÕ ANH TUẤN
NGÂN HÀNG BIDV

 

 


 

SỐ TK SACOMBANK: 030071462699
VÕ ANH TUẤN
NGÂN HÀNG SACOMBANK